Zorgverzekering

Zorgverzekering

Iedereen van 18 jaar en ouder moet zich verplicht verzekeren voor de basisverzekering. Naast de basisverzekering bieden zorgverzekeraars verschillende aanvullende verzekeringen waarin extra vergoedingen zijn opgenomen.

Waarvoor ben je verzekerd?

De basisverzekering

De overheid bepaalt welke vergoedingen in de basisverzekering zitten. Het pakket wordt ieder jaar aangepast.

Verzekeraars bieden een naturapolis of een restitutiepolis aan.

Naturapolis

Bij een naturapolis mag je alleen gebruikmaken van zorgverleners waarmee jouw zorgverzekeraar een contract heeft. De factuur gaat direct naar de zorgverzekeraar. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet je meestal een deel van de rekening zelf betalen.

Restitutiepolis

Bij een restitutieverzekeraar kun je zelf je zorgverlener kiezen. Als jouw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de arts of behandelaar, wordt de zorg volledig vergoed. De factuur van deze zorgverlener gaat dan vaak direct naar de verzekeraar. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan ontvang je de rekening zelf en kun je deze bij je zorgverzekeraar declareren. De zorgverzekeraar vergoedt dan het wettelijke tarief of een marktconforme betaling.

De premie van de basisverzekering

De premie van de basisverzekering mogen zorgverzekeraars zelf bepalen. Naturapolissen zijn over het algemeen voordeliger dan restitutiepolissen.

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering.

Acceptatie

Een verzekeraar moet je accepteren voor de basisverzekering.

Eigen risico

Iedereen heeft voor de basisverzekering een verplicht eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar iets vergoedt. Voor 2019 bedraagt het eigen risico 385 euro per jaar. Je kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico en betaalt dan een lagere premie.

Het eigen risico van de basisverzekering geldt niet voor:

 • Verzekerden tot 18 jaar
 • Huisarts
 • Tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Bruikleenartikelen
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)
 • Griepprik voor risicogroepen

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is het deel van de rekening dat je altijd zelf moet betalen, ook als je je eigen risico al verbruikt hebt. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen. Sinds 2019 ben je niet meer dan 250 euro per jaar kwijt aan de eigen bijdrage voor je medicijnen.

Aanvullende verzekeringen

Voor de zorg die niet is opgenomen in het basispakket, kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Vaak gaat het om vergoedingen voor:

 • Fysiotherapie
 • Anticonceptie
 • Logopedie
 • Tandarts
 • Orthodontie
 • Brillen, lenzen
 • Hoortoestellen
 • Zorg in het buitenland
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Zwangerschap en geboorte

Welke vergoedingen er in de aanvullende verzekering zitten, hoe hoog de vergoedingen zijn en welke premie je betaalt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Ik beschik over een overzicht van de belangrijkste zorgverzekeraars en helpen je de verzekering te zoeken die voordelig is en goed aansluit bij jouw persoonlijke wensen.

Acceptatie aanvullende verzekering

Voor een aanvullende verzekering geldt de acceptatieplicht niet, maar in de meeste gevallen word je toch zonder meer geaccepteerd. Alleen bij de meest uitgebreide aanvullende verzekeringen moet je soms een gezondheidsverklaring invullen. Het kan dan gebeuren dat je op medische gronden geweigerd wordt.

De premie van de aanvullende verzekering

De premie van de aanvullende zorgverzekering is afhankelijk van de dekking.

Overstappen

Ieder jaar in november maken zorgverzekeraars hun nieuwe premies en voorwaarden bekend van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Je mag dan overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Je oude zorgverzekering moet vóór 1 januari opgezegd zijn en de nieuwe verzekering moet je vóór 1 februari afsluiten.

Je kunt altijd overstappen van de ene basisverzekering naar de andere, maar voor de aanvullende verzekering is dat niet altijd het geval. Stap dus pas over als je zeker weet dat je ook voor de aanvullende verzekering geaccepteerd wordt door de nieuwe verzekeraar.

Zorgtoeslag

Veel Nederlanders komen in aanmerking voor zorgtoeslag. De zorgkosten worden daardoor betaalbaarder.